Biuro Projektowe Arrowana - Projektowanie budynków, wnętrz i aranżacja


Idź do treści

Projektowanie budowlane

Etapy projektu architektonicznego


1. Wstępne spotkanie określające wytyczne do projektowania

Wstępna faza służy analizie wymagań Klienta oraz wszelkich czynników topograficznych, prawnych i ekonomicznych wpływających na inwestycję. Po uzyskaniu wszelkich potrzebnych informacji oraz ustaleniu wielkości projektu przedstawiamy czytelną ofertę cenową. Po jej akceptacji następuje rozpoczęcie prac nad projektem koncepcyjnym oraz równocześnie kompletowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

2. Projekt koncepcyjny

Klient otrzymuje koncepcję architektoniczną budynku w formie rysunków, schematów, uproszczonych wizualizacji oraz modelu trójwymiarowego. Analizowane są różne warianty możliwej zabudowy. Po akceptacji projektu koncepcyjnego zaczynamy prace nad projektem budowlanym.

Uwaga! Na tym etapie opracowania prace projektowe koncepcyjne przewiduje się do całkowitego wyczerpania tematu tzn. pełnej akceptacji przez Zamawiającego proponowanych rozwiązań w zakresie funkcji, formy oraz rozwiązań technicznych.

3. Projekt budowlany

Projekt ten jest konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia budowy. W skład opracowań projektowych wchodzą zależnie od rodzaju przedsięwzięcia takie elementy składowe jak:

  • projekt architektoniczno – budowlany z elementami projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji inwestycji,
  • projekt konstrukcji,
  • projekty branżowe instalacji elektrycznych i odgromowych, wodno – kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacji, wentylacji w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub w formie rozbudowanej,
  • uzyskanie warunków technicznych przyłączenia obiektu do sieci zewnętrznych,
  • projekt zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • karta przedsięwzięcia względnie ocena oddziaływania na środowisko skutkująca wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • towarzyszące opracowania drogowe np. projekty zjazdu na działkę, układu drogowego w obrębie działki dla większych inwestycji,
  • wymagane prawem opinie i uzgodnienia takie jak uzyskanie warunków technicznych przyłączenia obiektu do sieci zewnętrznych, uzgodnienie projektu zabudowy z dysponentami sieci, uzgodnienia z rzeczoznawcami Sanepid, BHP, P-poż i inne.


Na życzenie Inwestora lub w razie konieczności wszystkie opracowania wykonujemy w postaci projektów wykonawczych. W przypadku budynków, takich jak domy jednorodzinne, nie jest to zwykle konieczne.

4. Nadzór autorski

Są to spotkania architekta z wykonawcą na budowie. Ich celem jest kontrola zgodności realizacji z projektem, rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie budowy oraz uzyskanie wysokiej jakości wykonawstwa. Na życzenie Inwestora budujemy "pod klucz".


Powrót do treści | Wróć do menu głównego